Největší krokodýli světa

Jaké maximální velikosti mohou krokodýli dosáhnout a který z existujících druhů patří mezi favority? Zajímavé téma, zaměstnávající už delší dobu odborníky, není rozhodně nezajímavé ani pro laickou veřejnost. Krokodýli jsou od nepaměti opředeni mnoha mýty, smyšlenými i pravdivými historkami. Již dávní průkopníci cestování, navštěvující odlehlé končiny Afriky, Ameriky i Asie, se setkávali s fantastickými zkazkami domorodců o deseti, dvanácti nebo i čtrnáctimetrových krokodýlech. Sami cestovatelé si pro zvýšení své vlastní zajímavosti něco přidávali a o krokodýlí latinu tedy nebyla nouze. Jaká je ale realita? Mohou současní krokodýli dosahovat takovýchto rozměrů?

Jedna věc jsou neověřené infomace, jiná ovšem jasné důkazy. Tady mohou posloužit důvěryhodná svědectví více osob, nejlépe místních úředníků, kvalitní fotodokumentace, v ideálním případě zajištění živého jedince nebo alespoň kompletní kostry. Častěji než kompletní kostry jsou v muzeích i soukromých sbírkách zastoupeny krokodýlí lebky. Nabízí se tedy jednoduché řešení. Známe-li u jednotlivých druhů poměr délky hlavy k délce celkové, není nic snazšího než na příslušnou lebku aplikovat příslušný koeficient a máme výslednou délku krokodýla. Řešení to lákavé, ale bohužel zcela nepoužitelné. Potíž je v tom, že u jednotlivých zvířat, v rámci druhu, je tento poměr odlišný. A to výrazně. Výzkumy a měření totiž prokázaly celkem běžně existenci poměrně malých jedinců s překvapivě velkou hlavou a naopak jsou zdokumentovány velké exempláře s malými hlavami. Konkrétní případ  najdeme ve viváriu Crocosaurus Cove v severoaustralském Darwinu. Jeden z místních samců krokodýla mořského, jménem Chopper, měří úctyhodných 5,5 m při váze 790kg a odhadovaném věku 80 let. Už na první pohled si ale všimneme jeho malé hlavy, která by obvykle odpovídala délce téměř o metr kratšího jedince.

Pojďme se ale podívat na jednotlivé kandidáty, kteří by na pozici největšího krokodýla světa mohli aspirovat. Ať už je to kterýkoliv z nich, jedno je jisté. Vždy to bude samec. Samice krokodýlů bývají menší, u některých druhů dokonce podstatně.

Krokodýl nilský Crocodylus niloticus je bez diskuse největším africkým druhem. Maximální uváděná délka hovoří o 6 metrech. S důkazy to ale bude horší. Prokazatelně můžeme i v současnosti na některých místech Afriky potkat exempláře o délce 5,5 metru jako tohoto starého samce v jihozápadní Keni.
Krokodýl americký Crocodylus acutus je zřejmě největším predátorem amerického kontinentu. Obývá především střední Ameriku a velké Karibské ostrovy. Na pacifickém pobřeží Kostariky, v ústí řeky Rio Tarcoles žije asi šedesátiletý samec. Měří 5,2 metru a chybí mu dvacet centimetrů ocasu. Místní průvodce mi vyprávěl historku. V roce 1985, kdy ještě jako chlapec žil s otcem – rybářem u severněji situované řeky Rio Tempisque, uhynul na pláži místní krokodýlí patriarcha. Zřejmě sešlostí věkem. Změřili ho a došli k výsledku 7,21 metru. Fotografie nebo jiný důkaz ale chybějí. Vyloučit to ovšem nelze. I jiné zdroje uvádějí u krokodýla amerického z jiných lokalit maximální délku až 7,5 metru. Velký samec na snímku měří 5,2m a to mu chybí 20cm ocasu
Krokodýl orinocký Crocodylus intermedius žije pouze v Kolumbii a Venezuele. Dnes velmi vzácný, v přírodě málo početný, v žádné evropské zoo chován není. Prokazatelně velký druh, zpráva asistenta slavného německého přírodovědce Alexandra Humboldta z roku 1800 hovoří o zdokumentovaném exempláři 6,78 metru dlouhém.
Gaviál indický Gavialis gangeticus je dobře znám návštěvníkům specializované Krokodýlí Zoo Protivín a Zoo Praha. V přírodě takřka vyhuben. Obecné údaje v odborné literatuře sice hovoří až o možné sedmimetrové délce, realita je ale podstatně skromnější. Neexistuje ověřený důkaz o existenci jedince delšího než 5 metrů.
Krokodýl úzkohlavý Tomistoma schlegelii patří bezpochyby mezi krokodýlí obry. V londýnském Britském muzeu uchovávají lebku o délce 84cm, což je mimochodem nejdelší známá lebka současného krokodýla na světě. Délka zvířete není známá, ale dá se odhadnout asi na 5,3 až 5,8 metru. V Zoo Dvůr Králové Nad Labem je chován relativně mladý samec. I tak už stihl překonat délku čtyř metrů a dále roste.
Krokodýl mořský Crocodylus porosus je jedním z neslibnějších kandidátů. Známý a respektovaný znalec krokodýlů Romulus Whiteker v roce 1980 osobně zaznamenal událost kdy rybáři v Papui Nové Guinei na řece Fly River našli ve svých sítích utopeného samce o váze jedné tuny a délce 6,2 metru. Stejně velký jedinec byl pytláky usmrcen v australském Severním teritoriu v roce 1973. Jeho lebka o délce 64,4cm je dnes vystavena ve viváriu Crocosaurus Cove v centru Darwinu. V červenci 1953 měla dáma jménem Kristin Pawlowski v řece Norman River, ústící do Carpenterského zálivu v australském svazovém státu Queensland, zastřelit zvíře o délce 8,63 metru. Dnes je ve městečku Normanton, za účelem povzbuzení turistického ruchu, vystavena kýčovitá replika zabitého obra. Jasný důkaz o deklarované velikosti zvířete nicméně neexistuje. Neznamená to ovšem, že jde o pustý výmysl. Není těžké představit si situaci, kdy lovecká výprava o několika lidech na menší lodi skutečně zastřelí takto velkého krokodýla. Dostat v liduprázdné divočině dvoutunové zvíře z vody na břeh je opravdu nereálné a v roce 1953 zdaleka nebyly fotoaparáty tak běžné jako v současnosti. Mimochodem, najít samice krokodýla mořského o délce pouhých tří metrů je téměř nemožné. Ve volné přírodě, na krokodýlích farmách, v zoologických zahradách. I velmi staré dámy měří obvykle jen nějakých 270 – 290cm. Na snímku vidíme velkého samce o délce 5 až 5,5m.
Porovnání vajec jednoho z největších a naopak nejmenších krokodýlích druhů. Velké vejce patří krokodýlu úzkohlavému Tomistoma schlegelii. Jeho vejce jsou největší ze všech známých druhů. To vede některé herpetology k přesvědčení že právě tento krokodýl je tím největším. Mláďata po vylíhnutí měří zhruba 33cm a váží okolo 120 gramů. Malé vejce, odpovídající svou velikostí slepičímu, patří obecně nejmenšímu druhu, dosahujícímu v dospělosti délky jen něco přes jeden metr, kterým je kajman hladkočelý Paleosuchus palpebrosus. Jeho mláďata měří při líhnutí v průměru 22cm a váží pouhých 40 gramů.

 

Dokážeme tedy najít uspokojivou odpověď na otázku který se současných druhů krokodýlů je ten největší? Jen stěží. Krokodýli se v průměru dožívají shodného věku jako lidé. V prvních dvaceti letech svého života rostou poměrně rychle, pak se růst zpomaluje, třeba jen na jeden až dva centimetry ročně. K růstu tedy potřebují čas. Hodně času. Všichni zdokumentovaní obři byli, nebo jsou, ve věku přes 50 až 70 let. Od čtyřicátých do sedmdesátých let dvacátého století byli krokodýli intenzivně loveni zejména pro ceněnou kůži, zároveň, v důsledku lidské populační exploze v rozvojových zemích, byla zničena značná část původních biotopů, která byla jejich přirozeným domovem. Řada zástupců velkých druhů, zejména krokodýl orinocký, krokodýl úzkohlavý a gaviál indický byla ve volné přírodě takřka zdecimována. Novodobí obři zatím neměli dostatek času dorůst do impozantních rozměrů svých předků.

Současní krokodýli, byť zastoupeni rekordmany svého druhu, jsou ovšem pouhými trpaslíky v porovnání s prastarými, dnes již neexistujícími druhy rodů Deinosuchus, Terminonaris nebo Sarcosuchus. Ti skutečně dorůstali 12 metrů a zdatně konkurovali velkým masožravým dinosaurům. Zakončeme malým kvízem. Jakou hmotnost odhadnout u dvanáctimetrového krokodýla? Malá nápověda. 1,5 metru dlouhý krokodýl váží zpravidla 10kg, třímetrový 100kg, šestimetrový 1000kg. Kolikpak tedy asi mohl vážit dvanáctimetrový… ?

Text a foto: Libor Kopečný

Článek byl uveřejněn v časopisu Příroda (4/2012)

Podívejte se také

Nové druhy krokodýlů – změny, které přinesl počátek 21. století

Přepestrá je paleta živých organizmů na Zemi a to i přes to, že se spíše …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

www.czechcrocs.cz