O organizaci

Česká asociace pro chov a ochranu krokodýlů je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, které sdružuje své členy, fyzické i právnické osoby. Sdružení působí na celém území České republiky.

Slovo prezidenta:
Krokodýlové, fascinující a v mnoha ohledech jedinečná zvířata, která do naší éry přežila z doby vzdálené desítky milionů let, jako dokonalý produkt evolučního vývoje druhů. Systematická zoologie jim přidělila vlastní řád – krokodýli (Crocodylia) ve třídě plazů (Reptilia). Pro toto členění existují jistě pádné důvody. Chápu, ale přesto mě občas napadá, není to málo pro zvířata tak odlišná od ostatních plazů a na druhou stranu tak blízká vyšším systematickým skupinám? Neúplně zřetelné je i rozčlenění žijících krokodýlů do druhů. Včera jich bylo 22, dnes 23 a zítra? Proto asi už navždy bude lépe udávat počet druhů krokodýlů s otazníkem nebo slůvkem „asi“. Při vyslovení slova krokodýl mě napadá celá řada přívlastků, které charakterizují některou krokodýlí jedinečnost. Nejmohutnější plaz, predátor, kterému se v síle a energii s jakou napadá kořist a v tom, že neexistuje kořist, se kterou by si velký krokodýl neporadil, mohou rovnat jen žraloci nebo kosatky. Krokodýl, jako dokonalý plavec a potápěč pro tento účel vybavený např. vodotěsnou uzávěrou vstupu do trávicí soustavy, regulací tepové frekvence a oběhového systému v zájmu maximálního využití kyslíku v krvi, plovacími blánami mezi prsty zadních končetin. Z obratlovců snad jen ryby jsou dokonaleji přizpůsobeny pro život ve vodě. Krokodýl, jako živočich sice odkázaný na sluneční energii, ale také za tím účelem vybavený „slunečními kolektory“ v podobě osteodermálních kostěných destiček. Plaz, který mimo běžných a dobře fungujících smyslů má navíc po těle rozmístěny receptory tlaku. Inteligentní organizmus s propracovanou sociální organizací ve skupinách žijících druhů. Mohutné a nebezpečné zvíře úporně bránící své snůšky vajíček aby pak dojemně a něžně pečovalo o své potomstvo.

Člověk si nemohl nevšimnout těchto zvláštních zvířat. Někde je lidé uctívali jak bohy, jinde se jejich orgány po generace využívali v tradiční medicíně a baktericidní účinky krokodýlího séra byly experimentálně později i prokázány. Nejzajímavější se pro člověka ale ukázala jejich kůže. Miliony krokodýlů pro ni zaplatili životem. Ještě v naší době, v počátečních letech 21. století, se ročně průmyslově zpracovává více jak 1.250.000 kusů krokodýlích kůží. Pravdou je, že většina je z krokodýlů chovaných na farmách a že počet krokodýlů ulovených pro kůži v přírodě neustále klesá. V roce 2005 to byla asi 4% z celkového počtu legálně zobchodovaných kůží. Jistě dobrá zpráva pro volně žijící krokodýli, ale bohužel je tu i jedna špatná zpráva. Tou je masivní devastace přirozených biotopů prudkým rozmachem lidstva a industrializací lidské společnosti. Kde nejsou přirozené lokality zatím zničeny, jsou alespoň zpřístupněny novými komunikacemi domorodým lovcům, kteří vybaveni dokonalejšími zbraněmi loví divoká zvířata pro maso, krokodýli nevyjímaje.

Lidská činnost přivedla krokodýli na pokraj jejich bytí na planetě Zemi, na místě, které krokodýlům patřilo mnohem dříve než člověku a je morální povinností člověka se o přežití krokodýlů postarat. K tomu chce svým dílem přispět i tohoto sdružení a veškerá jeho činnost bude podřízena tomuto cíli.

RNDr. Pavel Moucha
prezident o. s.

Tři hlavní možné důvody a proč se stát členem ČACHOK:

  1. Krokodýli sám nechovám, ale uchvacují mě svojí jedinečností a rád se o nich dozvím co nejvíce a rád si o nich popovídám se stejně orientovanými lidmi.
  2. Krokodýli chovám a budu rád, když právě moje zvířata budou zařazena do celostátní plemenné evidence.
  3. Chci krokodýlům pomoci přežít a to minimálně tím, že z mého členského příspěvku budou finančně podporovány projekty na záchranu krokodýlů.

Přihlášku pro nového člena můžete stáhnout zde .

www.czechcrocs.cz