Připevňování vysílačky na krokodýla před jeho vypuštěním.

Aktuality z Kambodže – jaro 2018

Před několika dny jsme obdrželi zprávu o činnosti programu na záchranu volně žijící populace krokodýlů siamských (Crocodylus siamensis) za posledních několik měsíců. Program pravidelně finančně podporujeme od roku 2008 a do 31.12.2017 jsme na jeho činnost přispěli celkovou částkou  10.500 USD. Činnost programu se ustálila na několika pravidelně se opakujících aktivitách. Ne jinak tomu bylo v nedávno uplynulém období.

  1. Po celou dobu existence programu probíhá každý začátek roku sčítání volně žijících krokodýlů na čtyřech nejvýznamnějších lokalitách. Stejně tomu bylo i letos. Výsledky potvrzují stabilitu populací.
  2. Trvale je provozováno a rozšiřováno chovné centrum v Phnom Tamao. V březnu 2018 zde bylo chováno 57 zvířat. Z toho je 8 chovných (3 samci a 5 samic). Ostatní jsou různě staří, ale všichni jsou geneticky vyšetřeni jako čistokrevný druh a jsou určeni k vypuštění do některé ze čtyř rezervací.
  3. V lednu 2018 bylo vypuštěno 7 krokodýlů. Z toho byly 4 samice, které jsou vybaveny vysílačkou a 3 odrostlá mláďata. Pohyb označených krokodýlů je měsíčně monitorován. Kontrolován je i pohyb dříve vypuštěných a vysílačkou vybavených jedinců.
  4. V chovném středisku, které je součástí zoologické zahrady a leží asi 40 km od hlavního města Phnom Penhu, je pro školní děti připraven vzdělávací program o nutnosti ochrany místní přírody včetně krokodýlů.
  5. Program zaměstnává více jak dvacet strážců rezervací.
  6. Ve spolupráci s Královskou zoologickou společností ve Skotsku se na univerzitě v Phnom Penhu buduje genetická laboratoř, která by měla být v budoucnu schopna rozlišit křížence od geneticky čistých krokodýlů druhu C.siamensis. Bude tak možné rychle vyhodnotit zabavené nebo darované krokodýly, což urychlí proces jejich vypuštění do přírody.       

   Dnes, po 17 letech činnosti programu, lze říci, že se program významnou měrou zasloužil o zachování a revitalizaci populace siamských krokodýlů v Kambodži. Hřeje nás dobrý pocit, že je to i trochu naše zásluha.

 

www.czechcrocs.cz