O nás

Cíle sdružení jsou zejména:

  • podpora a propagace chovu a ochrany krokodýlů tak, aby asociace svou činností přispěla k rozvoji a udržení populací jednotlivých druhů krokodýlů jak ve volné přírodě, tak i v péči člověka
  • prohlubování vzájemné spolupráce zoologických zahrad, vědeckých pracovníků, soukromých i profesionálních chovatelů krokodýlů, studentů a ostatních zájemců o chov a ochranu krokodýlů v duchu vzájemného partnerství
  • založení a vedení plemenných knih a další chovatelské evidence jednotlivých druhů krokodýlů, chovaných na území ČR a zapojení do obdobné mezinárodní evidence
  • spolupráce na objektivizaci chovatelských podmínek jednotlivých druhů a věkových kategorií krokodýlů, jejich zavedení do praxe zejména připomínkováním a eventuelní iniciací legislativních změn tzv. Doporučení Ministerstva zemědělství ČR
  • účast ve správních řízeních, týkajících se chovů krokodýlů podle Zákona o veterinární péči, Zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších, které jsou v působnosti Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Státní veterinární správy ČR, Krajských úřadů, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České inspekce životního prostředí
  • iniciace legislativních změn, které usnadní a zefektivní jak soukromé, tak profesionální chovy krokodýlů
  • získávání finančních prostředků za účelem finanční a odborné podpory projektů ochrany volně žijících populací krokodýlů zejména projekty organizované mezinárodní unií ochrany přírody (IUCN) jejím výborem pro přežití druhů (SSC) a skupinou odborníků pro krokodýly (CSG)
  • osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti ochrany přírody
www.czechcrocs.cz