Jak je možno přispět

Finanční dary a daňové zvýhodnění

Pokud se rozhodnete naší neziskové organizaci darovat finanční obnos můžete tak učinit třemi způsoby:

  1. jako občan (fyzická osoba)
  2. jako podnikatel (fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem)
  3. jako zástupce organizace (tedy jako právnická osoba)

Vždy od naší organizace obdržíte darovací smlouvu, ke stažení zde .

Účel daru – „ochrana zvířat“ – je uveden ve smlouvě a jelikož je v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., §15 odst. 1, máte jako dárce možnost si hodnotu daru odečíst od daňového základu v daném zdaňovaném období.

Je-li dárce:

  1. Fyzická osoba, pak si můžete odečíst hodnotu daru až do výše 10 % daňového základu, nejméně však 1000 Kč. Pokud si daňové přiznání nepodáváte sami a jste zaměstnancem nějaké firmy, předáte darovací smlouvu své mzdové účtárně, která vám dar zohlední při zpracování vašeho ročního daňového zúčtování.
  2. Právnická osoba (organizace), pak si rovněž může snížit o hodnotu daru daňový základ až do výše 5 % daňového základu, nejméně však o 2000 Kč.
www.czechcrocs.cz