Kambodža a krokodýli siamští v roce 2019

Již v roce 2000 se z iniciativy ochranářské organizace Fauna & Flora International (FFI) rozběhl program na záchranu volně žijící populace krokodýlů siamských  (Crocodylus siamensis) v Kambodži. Existující populace čítala asi 200 jedinců a byla fragmentována na více lokalitách. Přežívající jednici byli ohroženi na životě především devastací biotopů a změnou životních prostorů např. výstavbou obřích přehrad hydroelektráren.  

Ve starších příspěvcích je možné se o téměř dvacetiletých aktivitách programu dozvědět podrobněji. V krátkém souhrnu se zaměříme na poslední novinky.  První změnou je změna vedoucího programu, který je zaměstnancem FFI a stará se o několik ochranářských programů v JV Asii, které FFI vede. Od konce roku 2018 je jím Pablo Sinovas. 

Na počátku činnosti programu byl hlavní monitoring populací na klíčových lokalitách a následné  zřízení chovného zařízení v Phnom Tamao Zoo kde vzniklo chovné zařízení Phnom Tamao Wildlife Rescue Centre (PTWRC). Zde odchovaná a odrostlá mláďata jsou vypouštěna do přírody. Jen v roce 2018 bylo vypuštěno 33 krokodýlů a odchováno v PTWRC bylo 65 mláďat. V rámci programu je momentálně zaměstnáno 31 strážců, kteří hlídkují v rezervacích aby tak bylo zabráněno devastaci lokalit, zabíjení mladých krokodýlů nevhodnou technikou rybolovu. Zásadní činností programu je i výchova veřejnosti k ochraně místních krokodýlů a fauny vůbec. Program podporuje několik učitelů, vydává informační letáky, o jeho činnosti informují i místní media. Zcela nová aktivita, která se rozbíhá od počátku tohoto roku, je zřízení genetické laboratoře na Královské univerzitě v Phnom Penhu, která bude schopna testy DNA odlišit hybridy krokodýlů od geneticky čistých jedinců. Kříženci, většinou krokodýlů siamských a mořských, se dostávají do přírody z farem, kde jsou chováni pro lepší ekonomickou užitkovost. Testy jsou nutné hlavně u zvířat neznámého původu, např. z volné přírody nebo z darů od majitelů farem.     

Od roku 2008 finančně program podporuje i naše asociace. Poslední příspěvek, 2000 USD,  byl odeslán v srpnu 2019. Celkem asociace na aktivity spojené s projektem přispěla již částkou 14.500 US. Program je hodnocen jako úspěšný a nás těší, že se na něm podílíme. 

Pavel Moucha

www.czechcrocs.cz