Ochrana

Krokodýli žijí na Zemi 200 milionů let a až docela nedávno začali mít existenční problémy.  Objevil se zde silný soupeř – člověk. Nejprve masově lovil krokodýly pro kůži, dnes ale především ničí ve velkém jejich biotopy a bere tak krokodýlům jejich životní prostor. Kácí lesy, močály mění v plantáže hospodářských rostlin, staví přehrady. To, co se klimatickým změnám a přírodním katastrofám nepodařilo za miliony let života krokodýlů na Zemi, dokázal člověk za několik desetiletí ve 20. století. Přivedl téměř polovinu známých krokodýlích druhů na pokraj jejich existence.  Je štěstí pro krokodýly, že ne veškerému lidstvu je jejich osud lhostejný. Našli se jedinci a organizace, které za lepší budoucnost krokodýlů něco dělají.

Jednou z těchto organizací je v Anglii založená společnost Fauna & Flora International. Společnost se angažuje v ochranářských aktivitách po celém světě. Jeden z jejich programů je zaměřen na záchranu volně žijící populace krokodýlů siamských (Crocodylus siamensis) v Kambodži.  Zkráceně z angličtiny – CCCP (Cambodian Crocodile Conservation Programme). Program běží od roku 2000 a jeho cílem je zachránit druhou na světě největší volně žijící populaci siamských krokodýlů ve volné přírodě, konkrétně v Kardamomských horách, v jihozápadní Kambodži. Od roku 2009 program finančně podporuje občanské sdružení Česká asociace pro chov a ochranu krokodýlů. Celkem zatím asociace přispěla částkou 9.000 USD (k 31.12.2016)  Jaké jsou hlavní aktivity programu?

1. Dlouhodobý monitoring populací krokodýlů na určených lokalitách

2. Zbudování a provoz chovného centra geneticky prověřených krokodýlů

3. Vypouštění odchovaných krokodýlů chovného centra do volné přírody a jejich další sledování

4. Přemísťování divokých krokodýlů z ohrožených lokalit na bezpečná místa

5. Zřízení krokodýlích rezervací a jejich ochrana

6. Sestavení národního akčního plánu pro reintrodukci a posílení místní populace siamských krokodýlů

7. Najímání domorodých strážců a jejich zapojení do ochrany krokodýlů

8. Osvěta – vydávání informačních brožur a letáků, besedy s obyvateli

www.czechcrocs.cz