Program záchrany kambodžských krokodýlů – činnost v období od října 2019 až září 2020

informace dodal: Pablo Sinovas, FFI

Program na záchranu krokodýlů v Kambodži, zaznamenal v posledním roce významný progres. K tomu přispěla i významná podpora ze strany České asociace pro chov a ochranu krokodýlů. (poznámka: v červnu 2020 bylo na podporu programu odesláno 2000 USD, celkem od začátku podpory 16500 USD)

Klíčových událostí byly:

V prosinci 2019 bylo za účasti místních školáků vypuštěno do přírody v Kardamomských horách 10 ks geneticky čistých siamských krokodýlů. To, že se tak stalo za účasti dětí z místní komunity, považujeme za významný krok, který podpořil kladný přístup místních lidí a jistě pomůže v dosažení hlavního cíle programu, kterým je dlouhodobá ochrana siamských krokodýlů v Kambodži podporovaná veřejností.

Během uvedeného období jsme rozšířili chovné centrum v Phnom Tamao Wildlife Centre na dvojnásobek původní velikosti. Podařilo se zde odchovat 47 zdravých mláďat krokodýlů, kteří budou později vypuštěni na vhodnou lokalitu.

V květnu 2020 se uskutečnil průzkum chráněných lokalit a byla nalezena tři hnízda. Což je nutné považovat za úspěch ( při podobném průzkumu v roce 2014 a 2016 nebyla nalezena žádná hnízda). Jedno z nalezených hnízd bylo samice, kterou jsme před časem vypustili do přírody v rámci programu. To bylo pochopitelně povzbuzující zjištění, že činnost programu evidentně podporuje krokodýlí populaci. Další dvě skupiny vylíhlých mláďat byla nalezena během průzkumu v rezervacích v srpnu 2020. Všechny tyto nálezy jsou klíčovým důkazem úspěšnosti programu z hlediska obnovy populace a udržení dlouhodobé životnosti.

Průběžně jsme vedli pohovory s majiteli krokodýlích farem a podařilo se nám darem získat 78 krokodýlů (23 dospělců, 5 subadultních, 50 mláďat). V této době je podrobujeme testování DNA v laboratoři na univerzitě v Phnom Penhu ve spolupráci se Královskou zoologickou společností ve Skotsku. Jedinci, kteří budou shledáni jako geneticky čistý druh C. siamensis, budou zařazeni do programu jak chovného tak i přímo k vysazení do přírody.

Pokračujeme v podpoře obecného povědomí o důležitosti udržení populace siamských krokodýlů v Kambodži. Využíváme k tomu veškeré možnosti jako jsou tiskové zprávy, sociální média jak národní tak i nadnárodní. Dále zveřejňujeme informace o projektu formou krátkých videí. V chovném centru v Phnom Tamao jsme instalovali vzdělávací a informační tabule, které informují veřejnost o důležitosti ochranářské činnosti zaměřené na posílení divoké populace krokodýlů, podpořené odchovy v chovném centru, které je umístěno v Phnom Tamao ZOO.

Další informace:

https://www.fauna-flora.org/news/record-number-wild-baby-siamese-crocodiles-spotted-cambodian-hotspot

Pavel Moucha, foto: Sam Han – FFI

Podívejte se také

Smutná zpráva z Indie – vzpomínka na krokodýla

V jihovýchodní Indii, poblíž města Chennai, existuje jedna z největších a nejznámějších plazích zoo na …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

www.czechcrocs.cz